Key nâng cấp Honeywell 1450g1D 1452g1D 1602g1D

 

License key nâng cấp máy đọc mã vạch Honeywell 1450g1D 1452g1D là tùy chọn nâng cấp (Upgrade) cho phép các dòng máy đọc mã vạch Honeywell 14xxg1D và 1602g1D đọc, quét được mã vạch 2D và PDF417.

Một số lưu ý trước và sau khi nâng cấp máy đọc Honeywell 14xxg Series và Honeywell 1602g1D
  • Cung cấp Serial Number (S/N) của máy đọc cho nhà sản xuất.
  • Xác định Part Number (P/N) của bản key license cần nâng cấp (xem thêm bảng thông số kỹ thuật) --> cung cấp cho nhà phân phối.
  • Lưu giữ bản license key (files mềm) để dự phòng khi cấu hình lại hoặc sửa chữa máy đọc được nâng cấp.
  • License key chỉ có thể nâng cấp theo số serial number (S/N) và các dòng máy đọc mã vạch Honeywell 1D (như liệt kê dưới bảng thông số kỹ thuật)
Cách kiểm tra trạng thái License máy đọc mã vạch Honeywell 14xxg
  • Cho máy đọc mã vạch dưới đây ( đầu ra cho trỏ đến Word, Text, Notepad,..).
  • Ví dụ kết quả khi đọc với mã vạch Honeywell 1452g:
          ACTSTAStacked Linear Symbologies = Enabled,

          Matrix Symbologies = Enabled,

          OCR = Disabled,

          Imaging Available = Disabled,

          PDF Symbology = Enabled,
          Plug-in Enable = Disabled,
          Postal Symbologies = Enabled,
          .

Thông số kỹ thuật: 

Hãng sản xuất
Honeywell Technologies Inc
Part Number (P/N)
SW-2D-SCANNER
SW-PDF-SCANNER
SW-2D-1452G
SW-2D-1602G
Mô tả tiếng anh
2D license key for Voyager 14x0g series
2D license key for Voyager 1452g
2D license key for Voyager 1602g
PDF license key for Voyager 14x0g series
Mô tả tiếng việt
Key nâng cấp đọc mã vạch 1D lên 2D
Xuất xứ
Honeywell
Dung lượng
 ~2 MB (files mềm).
Dòng máy đọc tương thích
Honeywell 1450g1D, Honeywell 1452g1D, Honeywell 1602g1D


No comments:
Write comments